Migraine

Op spanningshoofdpijn na is migraine de meest bekende en meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Kenmerkend voor migraine is dat de pijn snel komt opzetten. Deze is kloppend en bonzend en zit meestal aan één kant van het hoofd. De pijn verergert vaak door geluid, inspanning en/of licht. De duur kan variëren van enkele uren tot dagen. Sommige vrouwen melden dat de klachten rond hun menstruatie heftiger worden.

Migraine kan gepaard gaan met de volgende verschijnselen:

 • Misselijkheid en braken
 • Reactie op bepaalde voeding (rode wijn, kaas, chocolade, Chinees eten)
 • Verminderd zicht of vervorming bij het horen
 • Diarree
 • Moeite met concentreren
 • Tintelingen, koorts, rillingen

Fasen van migraine

Migraineaanvallen bestaan uit een aantal fasen die niet bij iedereen in gelijke mate aanwezig hoeven te zijn. De fasen kunnen zijn:

 • Waarschuwingsfase, die te herkennen is aan:
  • Stemmingsveranderingen (geïrriteerd, opgewekt, druk, neerslachtig)
  • Verandering in trek en smaak (ineens iets zoets willen drinken/eten)
  • Geeuwen of vermoeid raken
  • Andere geursensaties krijgen
  • Stijve nek krijgen
 • Aurafase met de volgende verschijnselen:
  • Plotseling zien van gekleurde flikkeringen/schitteringen
  • Zien van lichtflitsen
  • Gedeeltelijk uitval van gezichtsveld
  • Tijdelijk krachtsverlies
  • Onvermogen tot spreken of begrijpen wat er gezegd wordt
  • De auraverschijnselen nemen in ernst toe, een korte periode zijn ze maximaal en verdwijnen dan weer volledig (meestal 4-60 minuten).
 • Hoofdpijnfase
  • Begint met hoofdpijn maar soms ook met misselijkheid of overgevoeligheid voor licht en geluid.
  • De hoofdpijn kan aan één zijde zitten, maar kan ook aan twee zijden, bovenop, of door het hele hoofd en de nek.
  • De hoofdpijn kan ook als het ware verspringen naar de andere zijde. Daarnaast kan de pijn 'uitstralen' naar de nek en schouder.
  • Meestal is de pijn kloppend, bonkend of dreunend van aard, soms als een schroef die zich in het hoofd boort en soms als een band die zich vastdraait rondom het hele hoofd.
  • Vaak neemt de pijn toe bij beweging of activiteiten (bewegingspijn) en wil men het liefst doodstil op bed liggen.
  • Naast de hoofdpijn komen voor: gebrek aan eetlust, misselijkheid met soms zeer ernstig en frequent overgeven, diarree, bleekheid, en overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren.
 • Herstelfase
  • De patiënt valt in slaap en wordt de volgende dag zonder, of met slechts lichte, hoofdpijn wakker.
  • Vaak is nog enkele dagen sprake van vermoeidheid, verminderde concentratie, lichte prikkelbaarheid en heeft men moeite de draad weer op te pakken.
  • De herstelfase duurt meestal een tot twee dagen tot maximaal een week.