Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn, het woord zegt het al, is een soort hoofdpijn die in aanvallen (clusters) komt opzetten. Hoofdpijnaanvallen duren een kwartier tot drie uur en kunnen gedurende een periode van enkele weken tot maanden optreden. De een heeft één aanval in twee dagen, een ander heeft acht aanvallen op één dag. Mensen die aan clusterhoofdpijn lijden, voelen de aanval meestal van tevoren aankomen; zij ervaren bepaalde signalen die een hoofdpijnaanval ‘aankondigen’. Deze voortekenen ontstaan uren of zelfs dagen voordat de aanval begint. Ze kunnen per patiënt verschillen. Clusterhoofdpijn komt in Nederland relatief weinig voor.

Kenmerken van clusterhoofdpijn:

 • Treedt meestal op in aanvallen, in clusters
 • Pijn bevindt zich aan één zijde van het hoofd
 • Meest voorkomende pijnplaatsen zijn achter het oog of in het voorhoofd bij de slaap
 • Er is sprake van zeer hevige, snijdende of borende pijn
 • Aanvallen ontstaan zeer plotseling, vaak ’s nachts, al zijn er vaak wel voortekenen
 • Tijdens een aanval is er vaak een drang om te bewegen


Naast deze kenmerken is er sprake van ten minste één van de volgende bijverschijnselen (aan de zijde waar de pijn zit):

 • Een rood oog
 • Een tranend oog
 • Een verstopte neus
 • Een loopneus
 • Een zwetend voorhoofd
 • Een vernauwde pupil
 • Een hangend ooglid
 • Een ooglidzwelling

Vroege signalen die een hoofdpijnaanval aankondigen

Mensen die aan clusterhoofdpijn lijden, voelen een hoofdpijnaanval vaak aankomen. Dan voelen ze zich bijvoorbeeld onrustig of angstig. Vaak zijn ze vermoeid of zelfs wat geïrriteerd. Er is, kortom, sprake van een algeheel onprettig gevoel. Ander voorbeelden van vroege voortekenen zijn:

 • Tintelingen in de neus
 • Prikkelingen rond het oog
 • Pijnlijk gevoel in de nek
 • Doof gevoel in het gezicht
 • Tintelingen bij de slaap