Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie onderzoekt waar klachten voor staan in andere opzichten (mentaal, emotioneel, spiritueel). Via interactief werken met lichaam en geest zoeken we naar andere of nieuwe wegen om met de klachten om te gaan door meer op de mogelijkheden dan op de onmogelijkheden gericht te zijn. Zo leert u uw eigen al aanwezige inzichten en ervaringen te benutten en uit te bouwen.

Mensen met chronische pijn, blijvende klachten na(auto)ongevallen, onverklaarbare of onbegrepen klachten, of telkens terugkerende klachten ondanks vele lichaamsgerichte therapieën kunnen baat hebben bij psychosomatische fysiotherapie. Dat geldt ook voor als uw lichaam u dwars zit en belemmert in het dagelijks bewegen, uw communicatie met anderen, toekomstplannen, etc.

Hoe komt u weer in balans?

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Deze fysiotherapeut werkt volgens het bio-psycho-sociale model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaats vinden gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.
Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld.

Er wordt van u een eigen inbreng en actieve inzet gevraagd en verwacht!