Manuele therapie

Manuele therapie hanteert de volgende methode:

  1. Na de inventarisatie wordt de hulpvraag geformuleerd.
  2. Hieruit volgt het lichamelijk onderzoek, dat bestaat uit een neurologisch, orthopedisch en manueeltherapeutisch onderzoeksgedeelte.
  3. Aan de hand van de resultaten wordt de diagnose gesteld. Ook kijken we of de klachten met behulp van manuele therapie te behandelen zijn.
  4. Als is vastgesteld dat de klacht baat kan hebben bij manuele therapie gaat de behandeling van start. De manueel therapeut maakt hierbij gebruik van verschillende behandeltechnieken. Er wordt in de eerste plaats gebruikgemaakt van gedoseerde druktechnieken op de wervelkolom en gewrichten.
  5. De manueeltherapeut heeft als doel de gewrichtsfunctie te herstellen. Soms zijn hierbij ook manipulaties noodzakelijk. Dit wordt in de volksmond wel eens kraken genoemd. Deze behandelwijze heeft nauwe overeenkomsten met chiropractie. De gewrichten worden bij een manipulatie wat sneller bewogen, waarbij soms een knappend geluid wordt gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.
  6. Naast het toepassen van druktechnieken en eventuele manipulaties schrijft de manueeltherapeut u oefeningen voor en geeft hij of zij advies over een goede houding.